Star Child využíva cykly Mesiaca pri zbere surovín z vlastnej produkcie, ktoré sa potom pridávajú do magických zmesí a tým zvyšujú ich blahodárny účinok. Využívaním prirodzených cyklov Zeme pri výrobe produktov Star Child je zabezpečený skutočne magický a liečivý účinok Prírody, obsiahnutý v celej rade produktového portfólia výrobkov Star Child.