Trojitá Bohyňa alebo Trojjediná Bohyňa je aspekt života, rôzne etapy života, ktorými si prechádzame. Trojitá bohyňa je stále opakujúci sa kolobeh zrodenia, existencie a zánikom, tak, ako je to aj v našich životoch. Tieto aspekty vidíme aj v prírode jar – čas rozpuku nového života; leto – zrelosť, dospelosť; jeseň – staroba, zrelosť života; zima – smrť a ukončenie kolobehu, ktorý sa opäť na jar začne. Trojitá Bohyňa má však tri aspekty, keďže posledná je smrť, tak ako v živote či prírode. Tieto aspekty sú Bohyňa Panna, Bohyňa Matka, Bohyňa Starena. Aspekt trojitej bohyne poznáme aj pod pojmom Trojitý mesiac – pribúdajúci mesiac –  Bohyňa Panna, spln – Bohyňa Matka a ubúdajúci mesiac – Bohyňa Starena.

Vyobrazenie Trojitej bohyne od nadanej a talentovanej maliarky Wendy Andrew

Dorastajúcim mesiacom a teda prvým aspektom je Bohyňa Panna.

Bohyňa Panna zosobňuje narodenie, prítomnosť, nevedomosť, mladosť, sviežosť, radosť zo života, hrdosť, čistotu, ale nielen vo fyzickom význame. Bohyňa Panna na nič nečaká koná hneď, impulzívne a bez rozmýšľania. Bohyňa Panna je akoby dieťa, ktoré stále len príjma, ktoré ešte nepoznalo aké to je byť matkou a starať sa o iného človeka a prijať za neho zodpovednosť. Je krehká a jemná, ale zároveň pevná a silná. Bohyňa Panna je zároveň lovkyňa, ktorá je nespútaná, rýchla, dravá a schopná aj zabiť. Jedná inštinktívne a slobodne. Bohyňa Panna sa spája s pribúdajúcim mesiacom a jej farba je biela. V tarotových kartách jej zodpovedá karta – Veľkňažka. Najznámejšie archetypy Panny sú bohyne: Inana, Persefona, Artemis, Diana, Eostre, Flora, Freya. Druhým aspektom je Bohyňa Matka. Bohyňa Matka je milujúca, zosobňuje dospelosť, predstavuje domov, hojnosť, bezpečie, vedomie a zodpovednosť.

Bohyňa panna – Brighid

Spln, Bohyňa Matka

Pozná už nástrahy života, učí pochopeniu a spoľahlivosti. Pripravuje svoje deti do života, aby zvládli všetky životné prekážky. Narozdiel od aspektu Bohyne Panny je večne dávajúca, schopná sa podeliť aj na úkor nej samej. Bohyňa Matka vo svojom materskom aspekte už nieje pannou z jej nevedomia sa prebudilo vedomie. Bohyňa Matka vie, že so životom netreba bojovať, ale v harmónií a pochopení ho žiť. Bohyňa Matka je najviac spojená s hmotným svetom, ona je zem, po ktorej chodíme, z ktorej rastie jedlo, ktoré jeme a voda, ktorú pijeme. Bohyňa Matka sa spája sa s mesiacom v splne a jej farba je červená. V tarotových kartách ju nájdeme v karte – Cisárovná. Najznámejšie archetypy Matky sú bohyne: Brigid, Mokoš, Frigg, Isis, Demeter, Afrodita, Arianrhod, Bast, Gaia.

Bohyňa Matka (v strede). Zdroj : Google

Ubúdajúci mesiac, Bohyňa Starena

Tretím aspektom je Bohyňa Starena. Bohyňa Starena je žena, ktorá už nieje mladá, ale zato nesie v sebe hlbokú múdrosť tretej generácie, pozná všetky tajomstvá života, zrelosť, pomáha slabším, dáva rady do života. Avšak rady a pomoc do života dáva len vtedy, keď je o to pokorne požiadaná, lebo ona svojim darom a múdrosťou nemrhá. Bohyňa Starena nenesie v sebe len múdrosť, inteligenčnú, ale hlavne múdrosť žitia či vedomia, ktorá prichádza s prežitím života. Bohyňa Starena si berie ponaučenie zo svojich omylov a chýb a snaží sa na ne poukázať a varovať iných, aby neopakovali jej omyli. Bohyňa Starena vie, že jej koniec sa blíži, pochopila, že jej život sa končí, aby mohla prísť znova ako Bohyňa Panna, preto pracuje so smrťou, ktorá jej je veľmi blízka. Bohyňa starena sa spája z cúvajúc im mesiacom až novom, jej farba je čierna a tmavomodrá. V tarotových kartách ju nájdeme v karte – Smrť. Najznámejšie archetypy Stareny sú bohyne: Hekáte, Ceridwen, Káli, Baba Jaga, Cailleach, Lilith, Mórrigan. Trojitá Bohyňa je minulosť, prítomnosť a budúcnosťou – včerajškom, dneškom a zajtrajškom. Sprevádza nás počas celej cesty našim životom…

Zdroj : Google

Vyobrazenie Trojitej Bohyne. Zdroj: Google

Dúfam, že sme Vám o trochu viac priblížili význam tohoto prastarého symbolu života, bohyne, mágie a sily. Článok o Trojitej bohyne pripravila pre Avalon Magic študentka Raven Ivy. Ďakujeme.