Runy – Kryštál

Balíček sa skladá z 25 run na horských kryštáloch, ktorých ritina je prekrytá zlatými runami.

28.50