ŠKOLA PRÍRODNEJ MÁGIE
Prírodná mágia je predovšetkým o práci s energiami Prírody za účelom napájania sa na mágiu v nás samotných. Táto ročná škola (8 víkendov) nás prevedie prostredníctvom starobylého Kola roka a podporí na našej individuálnej ceste za objavovaním magických schopností v nás v interakcii s Prírodou a energiami Matky Zeme.

V tejto škole sa naučíme:
* objaviť a prebudiť v sebe magickú moc a schopnosti
* vyvinúť schopnosť komunikovať so svetom Prírody: Elementy, prírodné Božstvá, Mesiac, hviezdy, planéty
* porozumieť systému keltského Kola roka a precítiť rozdielnosť energií 8 významných sviatkov roka
* pracovať s tradíciami našich predkov a vykonávať prírodné rituály a ceremónie
* veštenie, práca s „neviditeľným “ svetom
* rozvíjať liečivé schopnosti a talenty
* pracovať s magickými „nástrojmi“ (stromy, byliny, kamene), ako i prírodnými Božstvami: víly, dévy, posvätné zvieratá, duchovia Prírody

Aby sme boli schopní porozumieť mágii v nás, je dôležité si uvedomiť, že všetko je Energia… obklopuje nás energetické pole, s ktorým môžeme komunikovať. Naši predkovia to vedeli a využívali svoje intuitívne schopnosti ku komunikácii a napájaniu sa s Matkou Zemou. My všetci máme túto schopnosť v sebe, len sme ju doteraz naplno nevyužili. Ako každá zručnosť, tak i táto si vyžaduje prax a nadobúdanie vlastných skúseností, ktoré nám prinesú väčšiu sebadôveru vo vlastné magické schopnosti – to je zámerom tejto školy. Budeme sa prechádzať krajinou, aby sme boli v interakcii s prírodnými Božstvami a Bytosťami, a prostredníctvom meditácii a cvičení rozvíjať naše vlastné intuitívne schopnosti. Čím hlbšie pôjdeme, tým viac rovnováhy a harmónie prinesieme do našich Životov. To, ako bol prírodný svet navrhnutý a ako funguje je zázrakom sám o sebe. Každá časť Prírody úzko spolupracuje s ostatnými časťami, každá má svoju nezameniteľnú úlohu. Elementy Zeme, Ohňa, Vody, Vzduchu a Ducha sú stavebnými prvkami, palivom Matky Zeme, ako i nás samotných. Naučíme sa s nimi pracovať a lepšie porozumieť, ako sa prejavujú v nás i v cykloch Prírody, ako použiť ich magickú silu pri rituáloch a ceremóniách. Budeme pracovať s prírodnými Bytosťami: víly, dévy, zvieratá a ostatné prírodné Bytosti. Naučíme sa pracovať s magickou silou Mesiaca, ktorý ovplyvňuje všetko, čo tečie v Prírode i v nás: príliv, odliv, emócie, ženské cykly. Oboznámime sa s vplyvom hviezd a planét na naše Životy.
Staroveké tradície sú založené na rešpektovaní a uctievaní prirodzených cyklov Matky Zeme. Naši predkovia nasledovali ročný cyklus Slnka, ktorý nazývali Kolo roka. Porozumením systému Kola roka a zameraním pozornosti na špecifické energie ročného cyklu v sebe vedome spájame náš vnútorný svet so svetom vonkajším. V rámci školy budeme podľa tejto tradície nasledovať 8 významných sviatkov Kola roka, dozvieme sa o Bohyniach a Bohoch spojených s jednotlivým sviatkom a čo symbolizujú.
Neviditeľný svet je veľmi dôležitý pre magickú prácu. Obsahuje nesmierne množstvo informácii, ktoré môžu byť nápomocné pri zodpovedaní našich otázok, či riešení životných situácií. V rámci nášho výcviku budeme trénovať schopnosť spojiť sa s týmto svetom za hranicami fyzického sveta a „čítať“ z neho informácie. Veštenie je o prijímaní správ z tohto neviditeľného sveta. Osvojíme si techniky veštenia prostredníctvom tarotu, či kyvadla, aby sme následne sami rozpoznali, v ktorej z nich je ukrytá naša vlastná magická sila.
Rituály a obrady sú dôležitou súčasťou starovekých keltských tradícií. Pre našich predkov bol svet magický a nepredvídateľný, preto požiadanie Duchov o pomoc prostredníctvom rituálu bolo vykonávané i v prípade väčšiny bežných činností. No rituály mali svoj veľký význam najmä pri oslavách sviatkov Kola roka. Rituály sú stále súčasťou života aj v dnešnej dobe, ale zvyčajne sa vykonávajú bez väčšieho vedomia. V rámci nášho ročného kurzu si budeme precvičovať veľa rôznych rituálov pre rôzne zámery: zdravie, trvalý príjem, pritiahnutie novej lásky a všetko to, čo je potrebné v našom živote. Naučíme sa zároveň hľadať svoju vlastnú cestu, ako robiť rituály spontánne pre daný okamih. Obrady sú oslavou špeciálnych životných udalostí, ako sú svadby, narodeniny alebo narodenie dieťaťa. Naučíme sa vykonávať obrad pre každú významnejšiu udalosť v Živote v duchu starobylých tradícií.
Stromy, kvety, kamene, krištály, mesiac, zvuk a voda majú liečivé vlastnosti, ak vieme, ako ich používať. V tejto škole nahliadneme do magického sveta týchto liečebných nástrojov a dozvieme sa o svojich vlastných liečiteľských schopnostiach a nadaniach. Meditácia, spev a bubnovanie sú taktiež súčasťou liečenia. Ale aj to, ako sa nazerať na auru a čakry človeka, či Zeme. Liečenie je dôležitou súčasťou života a môže prebiehať na rôznych úrovniach, ku ktorým dostanete návod.

 Táto unikátna a prvá škola prírodnej mágie siaha do roku 1975 a jej koncept bol schválený radov vyšších a významných čarodejov USA a UK. Na Slovensku sa táto škola formovala od roku 2009, kedy sme začali s výučbou malou skupinou čarodejníkov. V roku 2013 sa na Slovensku konala prvá škola prírodnej mágie pod vedením Avalonskej keltkskej kňažky Zeme, Manon Tromp a v roku 2014 sme svoje brány otvorili širšej verejnosti. Ide o autentickú prírodnú mágiu vychádzajúcu s pôvodných čarodejníckych a šamanských základov a ľudovej mágie, ktorej sila pramení z prevažne keltkého kola roku, ktoré je rozdelené na slnovraty, rovnodennosti a sabaty. Každý z týchto sviatkov zo sebou nesie energiu svojho ducha, s ktorou človek môže v tom danom období pracovať, precítiť jej silu a prijať jej dary, ktoré nám dáva. Týchto sviatkov je 8 a sú to:

Samhain (31.10.-1.11) – Dušičky – Samhain je počiatkom keltského kola roka a je to obdobie práce s energiou predkov a rodovou líniou.

Yule (21.12.-22.12.) – Zimný slnovrat – Oslavuje sa zrodenie slnka, kedy po najtemnejšom období roka , ktoré trvá od Samhainu sa prebúdza opäť nová nádej.

Imbolc (1.2.-2.2.) – Hromnice – Je sviatok ohňa, zapalujú sa ochranné ohňe, žehná sa krbom a evokuje sa bohyňa Brigid, ktorá je prvopočatočná iskra, ktorá pomaly prebúdza zem.

Ostara (19.3.-22.3.) – Jarná rovnodennosť – Je sviatkom, kedy sa kladie dôraz na rôzne očisty a vyháňa sa zima z príbytkov a z ľudí a kedy sa víta Jar.

Beltane (30.4.-1.5.) – Máj, lásky čas – Je to oslava života a lásky, spojenia, sexuality, divokých tancov a stavanie Mája.

Litha (21.6.) – Letný slnovrat – Je to najdlhší deň v roku, kedy vzdýávame úctu slnečnému Bohu a naladujeme sa na energiu vitality a prosperity.

Lammas (1.8.) – Dožinky – Sviatok prvej žatvy a vďakyvzdania velkej Bohyne Matky Zeme za jej plodnosť a úrody.

Mabon (19.9.-22.9.) – Jesenná rovnodennosť – Je to oslavou jesennej žatvy, kedy žehnáme Zemi a jej plodom.

Čo Vás čaká v škole prírodnej mágie?

Škola je určená ako pre začiatočníkov, tak i pre ľudí, ktorí sa už stretli s mágiou a túžia prehĺbiť si svoje znalosti z oblasti sviečkovej mágie, práce s bylinkami a praktických čarodejníckych rituálov v duchu starobylého Kola roka.
Autentická prírodná mágia vychádzajúca z prapôvodných čarodejníckych i šamanských základov, starobylých zvykov i magických rituálov.

Náplň školy:
* Základy praktickej mágie s ohľadom na cykly Prírody / posvätné sviatky Kola roka (ako čerpať moc a silu z Prírody v príslušnom období)
* Príprava magického oltáru, vytvorenie posvätného miesta vo svojom domove
* Očista / ochrana domova, členov rodiny, zvierat prostredníctvom bylín a magických rituálov
* Miešanie, prebúdzanie a zaklínanie bylín pre účely čarodejníka, miešanie vykurovadiel, výroba magických elixírov s využitím znalostí o fázach Mesiaca
* Sviečková mágia: ako očistiť, personalizovať, nabiť a aktivovať sviecu pre magické účely
* Živlová mágia: čerpanie sily živlov pri rituáloch očisty, ochrany či otvorenia cesty k Láske, šťastiu, harmónii v Živote
* Očista, personalizácia a nabíjanie osobných talizmanov pomocou živlov a Svätých

Z kurzu si odnesiete praktické znalosti z oblasti prírodnej mágie, ktoré môžete ihneď praktikovať v bežnom, každodennom živote. Naučíte sa umeniu očisty a zasvätenia, ktoré sú počiatočným krokom pri zjednocovaní Tela, mysle a Ducha.

Očistné techniky vám umožnia povzniesť sa nad staré, negatívne štruktúry a zbavia prachu vášho energetického poľa vďaka čomu budete emočne, mentálne i fyzicky viac otvorení privítať nové možnosti, ktoré sa nám neustále ponúkajú.

Cesta čarodejnice je dobrodružnou cestou žitia v harmónii s rytmami Prírodami, v Láske a úcte k všetkým Bytostiam Zeme (z rastlinnej, živočíšnej i astrálnej ríše). Na konci štúdia každý študent, ktorý úspešne ukončí školyský rok podstúpi zasvätenie a iniciáciu do čarodejníctva, kde príjme duchovné meno a získa diplom o ukončení štúdia.

Ako prebieha škola prírodnej mágie?

Systém výučby je založený a užívaný v nezmenej forme od roku 1975 a prebieha formou stretávania sa raz do mesiaca, väčšinov vždy v Nedelu od cca 10.00 do 16.00, kedy sa preberá daný cyklus toho mesiaca a žiak má následne celý mesiac na to, aby danú tému precítil, splnil si domáce úlohy a spracoval energiu, ktorú prináša prislušná téma. Školou Vás bude sprevádzať zasvätený wiccanský veľkňaz a člen skupiny kruhu Obrodenia – Raven Moonwolf.