V čase, keď sú noci najdlhšie a príroda meravo mlčí,

neostáva ľuďom iné, iba sa upínať k nádeji, že slnečného

svitu začne znovu pribúdať a celý kolobeh roka sa rozkrúti

opäť od začiatku. Bodom obratu je zimný slnovrat…

Kolo roka sa točí a dni sa čím dalej, tým viac krátia, až príde ten najkratší a sním aj keltský sviatok YULE, alebo inak nazývaný Zimný Slnovrat, ktorý je 21. Decembra. V pohanskej tradícií sa traduje, že Rímania v tomto čase Zimného slnovratu oslavovali takzvané saturnálie, sviatky boha Saturna, pána starorímskych bohov. Išlo o slávnosť svetla a mieru a v týchto dňoch sa vo veľkom hodovalo, popíjalo a pálili sa sviece ako symbol svetla. Kelti nazývajú sviatok slnovratu Yule, Slovania Kračún a vo všeobecnosti sa dá povedať, že všetky pohanské náboženstvá oslavovali znovuzrodenie boha Slnka.

Podľa wiccanskej tradície v deň sviatku YULE porodí bohyňa syna boha. Preto bol čas slnovratu vnímaný od pradávna ako symbol božského vnímania. Wiccania tento sviatok slávia tesne pred úsvitom a pozorujú vychádzajúce slnko, aby ho privítali v ich životoch, ako symbol života, energie a hojnosti. Bohyňa teraz odpočíva po pôrode. Yule je pozostatkom ranných rituálov s cieľom urýchliť koniec zimy a privítať čas hojnosti, ktorý by mal opäť poskytnúť dostatok jedla pre každého. Pre súčasných wiccanov pripomína, že konečným dôsledkom smrti je znovuzrodenie a preto môžeme povedať, že tento sviatok v týchto burlivých časoch je povzbudením.

Kúzla a rituály

Počas zimného slnovratu sa vyzdvihovali vždy zelené rastliny, ako sú Cezmína, či Imelo, aby darovali ľudom životodárnu silu, či vitalitu. Zároveň sú symbolom prosperity a v stredoveku existovala povera, že ak si človek v tento deň nezadováži domov aspoň jednu zelenú bylinku, či vetvičku, tak ho do roka čaká nešťastie, či smrť. Napríklad Cezmína v ľudovej mágii dodnes patrí k ochranným rastlinám a je považovaná za mocný amulet. Podľa ľudovej mágie sa má cezmína preniesť cez prah domu až tesne po zimnom slnovrate a vyniesť ju radno až v noci pred sviatkom Troch kráľov (6. Januára). Verí sa, že sa v nej pred chladom ukrývajú zimné víly. Imelom sa na Vianoce zdobia vchody do domu, prípadne sa vešia nad krbovú rímsu. Pre druidov je to jedna z najposvätnejších bylín, ktorá nás spája zo svojou najhlbšou podstatou a preto sa k nej treba správať s úctou. Kto sa počas zimného slnovratu pobozká pod Imelom, zaistí si požehnanie v láske. V čarodejníctve Wicca sa robia rituály, ktoré súvisia s uctením si a privítaním slnečného boha, uctením si bohyne, s láskou, ochranou, štedrosťou a prosperitou.

Perník – medový tmel lásky

Pečivo z medu nie je žiadnou novovekou novinkou, našlo sa v Egyptských hrobkách a medové koláčiky patrili k symbolickým darčekov už v antickom Grécku i Ríme. Ich sladkosť mala predznamenávať sladký život pre toho, komu perník darujeme. Rímania nosili koláč s medu ako obetu svojmu bohovi ohňa a vojny Marsovi. Po nástupe kresťanstva sa  vtejto tradícií pokračovalo a medovníky sa prinášali tentokrát k sv. Markovi. Nazývali ho Marci Panis, teda v preklade, Markov chlieb. Slovo perník kresťania považovali za kresťanské a odvodené od mena slovanského boha blesku Peruna. V tom sa pravdepodobne nemýlia, pretože Slovania pôvodne piekli perníky v tvare hromových sekier na Perunov sviatok (v Júli). Perníky ktorých neodmysliteľnou prísadou je med, je energetický magická látka, ktorá sa používa pri milotnej mágií, ako smbol harmónie, osladenia života, či lásky.  Práve na tento sviatok sa pečú magické perníky, ktoré majú zaistiť lásku, hojnosť, či zdravie. Jedna stará povera, ktorá údajne pochádza s Anglického vidieka hovorí, že ak sa žena chce vydať a upečie perník v tvare mužskej postavy a zje ho, tak znásobí svojú šancu, že stretne svojho ženícha.

Magický rituál zimného slnovratu

Tento rituál Vás spojí s energiou zimného slnovratu a prinesie Vám požehnanie na nadchadzajúce obdobie.

Môžete použiť červenú, alebo zlatú sviecu, okolo rozmiestnite Cezmínu, alebo Imelo a sviecu zapáľte zo slovami: “ Splodený z Veľkej Matky, pán slnka sa zrodí znovu. Až slnko vyjde za úsvitu, zapudí temnotu a slzy. Zlaté slnko horských štítov, daj svetlo svetu, ty rozžiaríš rieky, utíšiš smútok a svet sa zaraduje.. a tak sa staň!“

Túto sviecu nechajte dohorieť ako symbol požahnania pre Vás.

Avalon Magic Vám praje požehnaný Zimný slnovrat a sviatok Yule a ďakujeme Vám za prejavenú priazeň v roku 2018.